Participatie, opbouwen en activering van een wijkcommunity 
Bewoners spelen een belangrijke rol in het klimaatadaptief maken van onze steden. Tenslotte is 60 % van het oppervlakte in private handen. Door workshops te organiseren, informatiebijeenkomsten en andere activiteiten werken we samen met bewoners aan het klimaatadaptief maken van de leefomgeving. 
Onze tools:
- Workshops met kinderen/volwassenen
- Evenementen rond waterbewustzijn
- Informatie avonden voor bewoners. Wat kunnen zij zelf doen!
Participatieve ontwerptrajecten met bewoners en professionals
Enkele tools die we inzetten om mensen in beweging te krijgen. 
 Zo werken we samen aan het klimaatadaptief maken van onze leefomgeving.